منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شبکه بهداشت ودرمان گتوند


نام ونام خانوادگی: حسین عسکرزاده

سمت : رییس حسابداری شبکه بهداشت گتوند

تلفن تماس:06126725651

آدرس : گتوند خیابان کمربندی جنب مدرسه ولیعصر

پست الکترویکی : askarzadeh.h@dums.ac.ir