منو اصلی
لينكهاي مرتبط

واحد معاونت آموزشی و فرهنگی


نام ونام خانوادگی: حسین قاسمی نجف آبادی

سمت : مسئول مالی

مدرک : لیسانس حسابداری


تلفن تماس:

آدرس : دزفول انتهای بلوار آزادگان - معاونت آموزشی و فرهنگی