منو اصلی
لينكهاي مرتبط

اطلاعات پرسنل

 

نام ونام خانوادگی:نبی سلمان پور

تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری

سمت :مدیر مالی

تلفن مستقیم:

داخلی:

نام ونام خانوادگی:فرید مطهری

تحصیلات:دیپلم

سمت :مسول درآمد

تلفن تماس:

داخلی :
               

نام ونام خانوادگی:حسین خیر علی مشاک

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سمت :کارشناس حقوق و دستمزد-امور مالی بازنشستگان

تلفن مستقیم :

داخلی : 

 

 نام ونام خانوادگی:علیرضا خداداد زاده دزفولی

تحصیلات:فوق دیپلم حسابداری

سمت :کارشناس حقوق و دستمزد-امور مالی بازنشستگان

تلفن تماس:42428214

داخلی : 

 نام ونام خانوادگی:مهرزاد پورعزیزی

تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری

سمت : کارشناس امور مالی


تلفن تماس: 

داخلی :

نام ونام خانوادگی:مجتبی حاجی زاده

تحصیلات: دیپلم حسابداری

سمت :صدور چک

تلفن تماس:


داخلی :

 نام ونام خانوادگی: مرضیه کیخسروی

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سمت :کارشناس حقوق و دستمزد 

تلفن تماس :

داخلی :

 نام ونام خانوادگی :

محمدصادق فضلی

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار


سمت : کارشناس درآمد


تلفن تماس:

داخلی :


 نام ونام خانوادگی:غلام حسین اورکی

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سمت :کارشناس بررسی اسناد و مدارک مالی

تلفن تماس:

داخلی :

نام ونام خانوادگی: فاطمه زارع

تحصیلات:فوق دیپلم حسابداری

سمت :کارشناس درآمد
تلفن تماس:

داخلی :

 

نام ونام خانوادگی:بهرام فرخندگان

تحصیلات:فوق دیپلم حسابداری

سمت :حسابدار امین اموال

تلفن تماس:

داخلی :

 نام ونام خانوادگی: محسن کمری

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سمت :بررسی اسناد و مدارک مالی

تلفن تماس:

داخلی :

نام و نام خانوادگی : سیدعلی کیامرزی

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری

سمت : رئیس اداره اعتبارات 

تلفن تماس :

داخلی:

 

نام ونام خانوادگی: حسین قاسمی نجف آبادی

تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

سمت : کارشناس امور مالی

تلفن تماس:

داخلی :

 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا ذاکر زاده

تحصیلات : لیسانس حسابداری

سمت : کارشناس امور مالی  

تلفن تماس :

داخلی:

ام و نام خانوادگی : سیده زهرا اسدی رکنی

تحصیلات : لیسانس حسابداری

سمت : کارشناس امور مالی  

تلفن تماس :

داخلی: