منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف واحدحسابداری منابع و تامین اعتبار

اهم وظايف واحد حسابداری منابع و تامین اعتبار به شرح ذيل اعلام مي‌گردد

1.   دريافت و بررسي قانون بودجه و قوانين و مصوبات موضوعه و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي بودجه‌اي، مالي جهت ساير اركان

2.   پيگيري جهت وصول تخصيص در موافقتنامه‌هاي صادره سازمان برنامه و بودجه از طريق دفتر بودجه

3.   پياده‌سازي قوانين بودجه‌اي اعم از قانون بودجه، تخصيص، سهميه بندي‌ها و موافقتنامه‌هاي صاره در دفاتر اعتباري نرم افزار در رديفهاي بودجه‌اي ، اختصاصي و ...

4.   تطبیق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

5.   پياده‌سازي قيد اصلاحات تخصيصي، بودجه‌اي، موافقتنامه‌اي و سهميه‌اي در سيستم اعتبارات

6.   به کارگیری سر فصلهای استاندارد و ابلاغی به تفکیک هر برنامه و ثبت

7.   جذب منابع بودجه‌اي از خزانه‌داريكل به وسيله صدور درخواست وجه

8.   نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از نمایندگی خزانه با درخواست وجه های ارسالی به خزانه

9.   پياده‌سازي دريافتي‌هاي بودجه‌اي و درآمدي در سيستم اعتبارات

10.   تنظیم درخواست وجه از خزانه به موجب تخصیص های ابلاغی

11.   جذب منابع و درآمدهاي اختصاصي و عمومي از طريق دريافت صورتحساب بانكي بانك مركزي و خزانه داري كل

12.   کنترل بر کلیه وجوهات دریافتی از خزانه با درخواست وجه ارسالی

13.   تأمين اعتبارات اسناد هزينه‌اي مالي

14.   کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

15.   نظارت و کنترل بر تهیه آمارهای موضوعی درباره عملکرد ماهانه اسناد هزینه تامین اعتبار شده

16.   گزارش عملکرد ماهانه هر برنامه با توجه به تخصیصهای ابلاغی از سوی مدیریت بودجه

17.   ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

18.   بررسي اسناد عامليتها اعم از تنخواه‌گردان و واريز

19.   نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده تخصیص اعتبار با موجودی نقدینگی حسابهای بانکیمورد عمل دریافت و پرداخت ، دفترداری و تنظیم حسابها

20.   تهيه گزارشات اعتباري ماهانه و ارائه به اركان مديريتي وزارت متبوع

21.   تهيه گزارشات اعتباري و رفع مغايرتهاي احتمالي بين ادارات و معاونتها

22.   صدور مجوزهاي ارزي مأمورين اعزامي به خارج از كشور و پيگيري تسويه قطعي

23.   پيگيري اسناد ديون از طريق خزانه‌داري كل

24.   پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و نظارتي