منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف واحد حسابداری پرسنلی(شاغلین و بازنشستگان)

اهم وظايف واحد حسابداری پرسنلی به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

1.   كليه پرداختهاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا ، اضافه كاري، خارج از شمول، طرح تمام وقتي، محروميت از مطب پزشكان،فوق‌العاده مديريت، هزينه سفر و نقل و مكان، بازخريد سنوات خدمت، بازخريد مرخصي استحقاقي، پاداش سنوات پايان خدمت، شهريه كلاسهاي آموزشي، پاداش كلاسهاي آموزشي و ساير پرداختها و مطالبات و ديون

2.   تعيين غرامت دانش‌آموختگان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از انجام تعهدات خودداري نمايند. و دريافت آن به صورت نقدي و اقساط طي مكاتبه‌هاي مربوط به آن

3.   نگهداري پرونده‌ةاي خريد تعهد خدمت پزشكان و پيراپزشكان و دريافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدي

4.   صدور گواهي حقوق و گواهي ضمانت وام جهت پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار مشخص براي كليه بانكها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و بنگاههاي اقتصادي

5.   صدور كليه چكها براي همه حسابهاي به صورت جداگانه

6.   دريافت ضمانت نامه بانكي ، وثيقه ملكي، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمديدي سالانه طي مكاتبات براي همه موارد

7.   كليه مكاتبات مربوط به دريافت و پرداخت و ارسال كليه چكها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

8.   تهيه نامه و ارسال آن به دانشگاهها در خصوص هداياي خاص و ساير منابع

9.   مفاصاحساب براي كليه افرادي كه بازنشسته يا انتقال مي‌‌يابند.

10.   پاسخگويي سريع و درست به ارباب رجوع و پرسش كنندگان

11.   در نتيجه پرداخت به موقع در همه امور

12.   صدور فيش حقوقي و پرداخت اضافه كار مصوب و صدور فيش حقوقي
   

13.   اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجعقضائي و موسسات مالي

14.   محاسبه و پرداخت عائله مندي و حق اولاد بازنشستگان وموظفين دانشگاه

15.   مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

16.   گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه

17.   پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها

18.   ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حسابهای مربوطه

19.   مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه

20.   مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه

21.   مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه

22.   پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت

23.   اصلاحات و كسورات مربوط به بيمهخدمات درماني

24.   افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

25.   صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف