منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف واحد درآمد

اهم وظایف واحد در آمد به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

1-کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات دانشکده و واحدهای تابعه

2-تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات

3-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

4-سامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه ، همچنین خرید دارو از شرکتها و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه

5-بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم

6-پاسخگویی به ارجاعات ستادی

7-کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی

8-تهیه و تنظیم فرم در خواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشکده