منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف واحد نظارت و پایش عملکرد مالی

اهم وظايف واحد نظارت و پایش عملکرد مالی به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

 1. رسيدگي به اسناد مالي هزينه‌اي و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرائي

 2. رسيدگي به اسناد هزينه‌اي عامليتها و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه

 3. رسيدگي به اسناد تنخواه‌گردان ، پيش‌پرداختها و علي‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

 4. رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي

 5. ثبت كليه قراردادهاي منعقده در سيستم نرم افزاري

 6. صدور بخشنامه، دستورالعم هاي قانوني و حسابداري جهت عامليتها و اركان وزارتخانه

 7. پاسخگويي به مراجع نظارتي وزارت متبوع و مستقر در وزارت متبوع

 8. رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل‌هاي صادره

 9. شركت در جلسات مناقصات

 10. رسيدگي به اسناد پرداختي و تسويه حساب‌هاي دانشجويان بورسيه

 11. بررسي اسناد رفع واخواهي شده اسناد هزينه‌اي معاونتها

 12. فايل بندي قراردادهاي داروئي و خريد كالا

 13. مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

 14. بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در این اداره

 15. پاسخگو بودن به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه توسط تلفن و حضوری

 16. تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه

 17. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

 18. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

 19. ابلاغ قوانین  و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش

 20. انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد.

 21. استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمتهای بازار در پرداختهای اداری باشد

 22. انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز