منو اصلی
لينكهاي مرتبط

دانلود دیکشنری حسابداری
آخرین دیکشنری های ساخته شده  حسابداري که با نرم افزار بابیلون کار می کند.

http://www.fileden.com/files/2007/7/31/1311868/Picture/babylon_Mojtaba-Jafari_CoM.jpg

 http://www.fileden.com/files/2007/7/31/1311868/Picture/web_icon.png1) دیکشنری تخصصی حسابداری انگلیسی به فارسی (حاوی ۴۵۱۷ واژه تخصصی)
 http://www.fileden.com/files/2007/7/31/1311868/Picture/web_icon.png2) دیکشنری تخصصی حسابداری فارسی به انگلیسی ( حاوی ۴۱۸۲ واژه تخصصی)

به منظور استفاده از فرهنگ لغت های فوق می بایست نرم افزار بابیلون را روی سیستم خود نصب نمائید.